Part 5.2

Yokomenuchi

1. Kokyunage Irimi

2. Kokyunage Irimi Tantodori

3. Irimi Bokkendori

4. Kokyunage Juji Irimi

5. Gokyo Tantodori

6. Shihonage

7. Shihonage Tantodori

8. Shihonage Bokkendori

9. Shihonage Jodori

10. Kokyunage Enundo

11. Kokyunage Hachinoji

12. Kokyunage Tenbin

13. Koteoroshi Enundo

14. Koteoroshi Hachinoji

15. Menuchi Zenponage

16. Zenponage Jodori

17. Zenponage Sudorinage

18. Ikkyo

19. Taigi 13 - Yokomenuchi

1. Kokyunage Irimi
2. Kokyunage Jujinage
3. Kokyunage Atemi
4. Shihonage irimi-irimi
5. Koteoroshi Enundo
6. Kokyunage Tenbin
61 sec

20. Taigi 3 - Yokomenuchi

1. Sudori
2. Ojigi
3. Kokyunage Irimi
4. Shihonage tenkan-irimi
5. Sudorinage
6. Kokyunage Hachinoji
49 sec