Part 3.8

Ushiro Ryokatadori

1. Kokyunage

irimi
tenkan (suikomi)

2. Hitoriwaza

irimi
tenkan (suikomi)

3. Koshinwaza (from static)

ikkyo
koteoroshi
sankyo

4. Koshinwaza (from moving)

ikkyo
koteoroshi
sankyo