Part 3.5

Ushiro Tekubidori

1. Zenponage

2. Kokyunage Tenbin

3. Uragaeshi

4. Koteoroshi (Koho)

5. Shihonage

6. Ikkyo

7. Sankyo

8. Sankyonage

9. Koteoroshi

10 Shihonage niten

double turn