Part 3.4

Tsuki & Keri

1. Maegeri Kokyunage


2. Mawashigeri Kokyunage

3. Taigi 7 - Tsuki & Keri

1. Kokyunage (Michibikigaeshi - lead back and return)
2. Ikkyo (hantai tenkan)
3. Zenponage
4. Maegeri Uchiwanage
5. Mawashigeri Ashidori - low roundhouse kick
6. Tsuki Koteoroshinage
66 sec

4. Taigi 19 - Tsuki

1. Uchiwanage Kubikiri
2. Zenponage (kubiuchi)
3. Uchiwanage
4. Sudori
5. Kokyunage Shomenuchi
6. Hantai tenkan Koteoroshinage
52 sec