Part 2.2

Ryotedori

1. Tenchinage Irimi

2. Tenchinage Tenkan

3. Tenchinage Hitoriwaza

4. Kokyunage Sokumen

5. Kokyunage Sokumen Hitoriwaza

6. Kokyunage Koteoroshi

Irimi

7. Kokyunage

Cutting

8. Koteoroshi

Tenkan

9. Kokyunage Zenponage

10. Kokyunage Zenponage Hitoriwaza

11. Kokyunage Yurei

Hakucho no mizumi

Yuurei (優麗) Elegance
Hakucho no mizumi (白鳥の湖) Swan Lake, Ballet of Пётр Ильич Чайковский

12. Kokyunage Yurei Hitoriwaza

Hakucho no mizumi

13. Kirikaeshi

14. Shihonage

15. Taigi 8 - Ryotedori

1. Tenchinage Irimi
2. Tenchinage Tenkan
3. Yureinage
4. Kokyunage Sokumen
5. Kirikaeshi
6. Zenponage

16. Taigi 8 - Ryotedori

Top view