Part 1.14

Katate Kosadori

1. Kokyunage Tobikomi

2. Kokyunage Zenponage

3. Kokyunage Makikaeshi

4. Koteoroshi