tsuzukiwaza

続技

9 tsuki & keri

1. KOTEOROSHI tenshin
2. IKKYO irimi
3. KOTEOROSHI hantai tenshin
4. MAEGERI I
5. MAEGERI II
6. MAWASHIGERI chudan
7. MAWASHIGERI jodan