tsuzukiwaza 20

jo nage

杖投げ

1. KOKYUNAGE irimi
2. ZENPONAGE
3. KIRIKAESHI
4. ASHI SUKUI
5. NIKYO
6. KOTEOROSHI I
7. KOTEOROSHI II
8. SHIHONAGE
9. SAKATEMOCHI
10. ZENPONAGE futari
11. KOKYUNAGE sannin
12. YONNINGAKE