tsuzukiwaza 19

tsuki

突き

1. YOKOMENUCHI hanmi
2. ZENPONAGE
3. SHOMENUCHI gyaku hanmi
4. KUBIKIRI
5. YOKOMENUCHI uchi hantai
6. UCHIWANAGE
7. KAITENNAGE soto irimi