tsuzukiwaza

続技

6 ushiro dori

後ろ取り

1. SANKYO
2. KOTEOROSHI
3. SANKYO
4. ZENPONAGE
5. HAGAIJIME KOKYUNAGE
6. USHIRO RYOTEDORI KOTEOROSHI
7. USHIRO RYOTEDORI IKKYO