Japonec

Výrazy používané v Aikido

真剣
romajikanjismysl
A    
agura 胡座 sed se skříženýma nohama
aikidō 合気道 dosl. cesta harmonie s KI
ashi noha
ashidori, ashitori 足取り chytit nohu
atemi 当て身 Dosl. dotknout se těla rychlý pohyb rukou pro získání kontaktu s partnerem a touto cestou I kontrolu situace
awase 合わせ spojení
     
B    
barai, harai 払い máchnutí
bokken 木刀 dřevěný meč
bokkendori 木刀取り vzít bokken
     
C    
chōyaku 跳躍 poskok
chūden 中伝  střední úroveň
chūkyū 中級 střední úroveň
     
D    
dan hodnost
cesta, způsob
trup
dōjō 道場 místo pro praktikování Cesty
dori, tori 取り úchop
dōsa 動作 pohyb
dōuchi 胴打ち úder na tělo
     
E    
en kruh
en undō 円 運動 kruhový pohyb
     
F    
funa, fune loď
funakogi 船漕ぎ veslovat
funakogi waza 船 漕ぎ技 veslařské cvičení
futari, ninin 二人 dva lidé, dvojice lidí
     
G    
gake, kake útok při cvičení bojových umění
gokyō 五教 pátá technika (dosl. páté učení)
gonin 五人 pět lidí
goningake 五人掛 útok pěti lidí
gyaku opačná strana
gyakute 逆手 opačná ruka
gyakutemochi 逆手持ち držet opačnou ruku
     
H    
hachi osm
hachinoji 八の字 znak osmičky
hagaijime 羽交い締め držení loktů zezadu
hagaishime 羽交い締め držení loktů zezadu
hajime 始め začněte, start
hakama kalhotová suknice
han půl
handachi 半立ち napůl stát
hantai 反対 obráceně
happō 八方 osm směrů
happōgiri 八方切り sek do osmi směrů
harai, barai 払い máchnutí
hidari levý
hiji loket
hikōki 飛行機 letadlo
hitori 独り jedinec, sám
hitoriwaza 独り技 cvičení jedné osoby
     
I    
ichi jedna
ichinotachi 一の太刀 jeden sek mečem
ikkyō 一 教 první technika (dosl. první učení)
irimi 入身 vstup
     
J    
ji písmenko, znak
hůl
jōden 上伝 horní pásmo
jōhō 上 方 horní směr
jōkyū 上級 horní úroveň
jōtori 杖取り odzbrojit partnera, odebrat džó
deset
jūji 十字 jako kříž
     
K    
kaeshi 返し obrátka
kahō 下方 spodní směr
kaiten 回転 rotace, otáčení
kaitennage 回転投げ hod otáčením
kakudai 拡大 zvětšení, rozšíření
kata rameno
kata forma
katadori 肩取り chytit (za) rameno
katameru 固める znehybnit
katate 片手 jedna ruka
katatedori 片手取り uchopit jednu ruku
katatetori 片手取り uchopit jednu ruku
katatekosadori 片手交叉取り uchopit jednu ruku křížem
ken meč
kengi 剣技 umění meče
kenkō 健 康 zdraví
kenkōdō 健 康 道 cesta zdraví
kenkōtaisō 健 康体操 cvičení pro zdraví
keri 蹴り kop
kesa 袈裟 přes hrudník
kesagake 袈裟懸け říznout diagonálně od ramene
kesagiri 袈裟切り říznout přes hrudník
ki něco, co není ještě zcela zřejmé
kiatsu 気 圧 tlak s KI, tlak vzduchu
kiribarai 切り払い řezat máchavým pohybem
kirigaeshi 切り返し proti-řez.
kirigaette 切り返て řezat zpět
kirikaeshi 切り返し řez nazpátek
kitei 規定 definovaný
kōhō 後方 dozadu
kōhōtsuki 後方突き úder dozadu
kokoro srdce, mysl
kokyū 呼吸 dech, načasování
kokyūhō 呼吸法 způsob dýchání
kokyūnage 呼吸投げ hodit se správným rytmem
kosa 交 叉 křížem
kosadori 交 叉取り úchop křížem
kōshin 後進 jít dozadu
kōshinwaza 後 進技 technika postupu dozadu
kote 小手 rub ruky
koteoroshi 小手下ろし vést rub ruky dolů
kubi krk
kubijime 首締め chytit krk, škrcení
kubikiri 首切り řez krku
kubishime 首締め chytit krk, škrcení
kubiuchi 首打ち úder na krk
kumi 組み dvojice
kumiwaza 組み技 cvičení ve dvojicích
kyū hodnost pro začátečníky
     
M    
mae vepředu
maegeri 前蹴り kop zepředu
makikaeshi 巻き返し zavinout
maru kruh, koužek
mawashigeri 回し蹴り kruhový kop, kop z otočky
mawashite 回して otočka
menuchi 面打ち úder na čelo
michibikigaeshi 導き navést zpět
migi vpravo
migishitakara 右下から zezdola zprava
misogi očišťující ceremoniál
mochi 持ち držet
muki 向き čelit, postavit se, vyhlížet
muna, mune hrudník
munatsuki 胸突き úder na hrudník
munatzuki 胸突き úder na hrudník
     
N    
nage 投げ hod, pád
nagehanashi 投げはなし zahodit
ni dva
nidan 二段 druhý dan
nido 二度 dvakrát
nikyō 二教 druhá technika (dosl. druhé učení)
no částice druhého pádu (genitivu)
nodo hrdlo
     
O    
ojigi お辞儀 poklona, úklona
okuden 奥伝 nejhlubší porozumění
onshi 恩賜 královský dar
oroshi 下ろし dát dolů, přivést dolů
     
R    
randori 乱取り judo: volné cvičení
ri logika
ryō obě
ryōkatadori 両肩取り uchopit obě ramena
ryōtedori 両手取り uchopit obě ruce
ryōtemochi 両手持ち úchop oběma rukama
     
S    
sagaru 下がる krok zpět
sakate 逆手 obrácená ruka
sakatemochi 逆手持ち úchop obrácenou rukou
san tři
sandan 三段 třetí dan
sankyō 三教 třetí technika (dosl. třetí učení)
sannin 三人 tři lidé
sanningake 三人掛 útok třech lidí
sayu 左右 levá a pravá
seiretsu 斉列 v jedné čáře
seiza 正坐 sezení na patách (dosl. správné sezení)
senaka 背中 záda
shi čtyři
shihō 四方 čtyři směry
shihōnage 四方投げ hod do čtyř směrů
shikkō 膝行 chůze na kolenou
shin mysl, srdce, duch
shin tělo
shinken 真剣 skutečný meč
shinken 心剣 meč ducha
shinshin 心 身 mysl a tělo
shinshintoitsu 心 身統 一 sjednocení mysli a těla
shitakara 下から zezdola nahoru
sho první, nový
shodan 初段 první stupeň
shoden 初伝 první pochopení
shokyu 初級 první hodnost
shōmen 正面 předek
shōmenuchi 正面打ち úder na předek
shūchū 集中 koncentrace, soustředění mysli
sokushin 息心 soustředěné dýchání
sokushin no gyō 息心の業 cvičení se zvonky
sonomama その儘 tak jak to je
sōtai 操体 hýbat tělem někoho druhého
sōtaihō 操体法 metoda stimulace zdraví pomocí cviků s partnerem
sudōri 素通り jednoduše minout, projít
suu 吸う nadechovat
suikomi 吸い込む nádech
suwari 座り sedět
suwariwaza 座り技 techniky vsedě
     
T    
tachi 太刀 dlouhý meč
tachidori 太刀取り odzbrojit partnera, vzít partnerovi meč
taigi 体技 skupina technik
taisō 体操 gymnastika (ve smyslu cvičení)
tantō 短刀 kudla, nůž
tantōdori 短刀取り vzít nůž
te ruka
teate 手当て doteky rukou
teatehō 手当法 stimulace zdraví pomocí doteků rukou
tekubi 手首 zápěstí
tekubidori 手首取り uchopit zápěstí
tekubikosa 手首交 叉 křížové zápěstí
tenchi 天地 nebe a země
tenbin 天秤 rovnoramenné váhy
tenchinage 天地投げ hod nebe-země
tenkan 転換 obrátit, otočit
tobikomu 飛び込む vskočit, vrhnout se
tōitsu 統 一 sjednocení
tōitsudō 統 一 道 cesta sjednocení
tori, dori 取り úchop
tsuki, tzuki 突き úder
tsukikaeshi 突き返し protiúder
tsuzukiwaza   provedení série technik
     
U    
uchi 打ち praštit
uchiwanage 団扇投げ hodit za použití pohybu stejného jako pohyb vějířem
     
ude paže
udefuri 腕振り třást pažemi
udemawashi 腕回し točit pažemi
ue nad, nahoře, nahoru
uke 受け ten, který dostává, příjmající (techniku)
ukemi 受身 partner, který útočí
undō 運動 pohyb
ura rub
uragaeshi 裏返し navrátit
ushiro 後ろ vzadu, zadní, dozadu
ushirodori 後ろ取り úchop zezadu
ushirokatadori 後ろ肩取り uchopit ramena zezadu
ushirokatatedori 後ろ片手取り uchopit ruce zezadu
ushiromuki 後ろ向き směrem dozadu, dívat se vzad
ushirotekubidori 後ろ手首取り uchopit zápěstí ze zadu
     
W    
waza technika,
     
Y    
yame 止め stop
yameru 止める zastavit
yoko stranou, na stranu
yokobarai 横払い úder ze strany
yokomen 横面 strana tváře
yokomenuchi 横面打ち úder ze strany (do hlavy či krku)
     
     
Z    
zagi 座技 technika vsedě
zenpō, zempō 前方 směr vpřed
zempōnage 前方投げ hod dopředu
zengo 前後 dozadu a dopředu
zenshin 前進 dopředu
zenshinundō 前進運動 pohyb vpřed
zenshinwaza 前進技 technika pohybu vpřed
zujō 頭上 přes hlavu